Skip to main content

За потеклото

HiPP органските компири успеваат во области со умерена клима, идеално без долги периоди на суша и дожд. Успеваат на здрави, растресити почви без камења. Балансираната ротација на културите е исто така важна за HiPP органските компири. Нашите органски фармери строго се придржуваат на циклусот на ротација на посевите на пет години, така што почвата и растенијата остануваат здрави. За да се обезбеди доволна количина на плодови со наjдобар квалитет, ги одгледуваме компирите во различни региони на Германија, Австрија, Полска, Унгарија, Чешка и Словачка.