Skip to main content

Турција

Специфично за Турција е тоа дека се простира на два континенти: Европа и Азија. Европскиот дел зафаќа само три проценти од целата земја и се состои од ниски планински масиви и долини. Азискиот дел, наречен Анадолија е ограничен на север и југ со високи планини. Поради својата големина и географска положба, Турција има различни климатски зони. Тие се движат од континентална степска клима со малку врнежи во центарот на Анадолија до медитеранска клима на брегот. Тоа значи дека вегетацијата во Турција е разновидна и овозможува широк спектар на можности во земјоделството. Во зависност од регионот, суровите продукти се одгледуваат на една третина од земјата, вклучувајќи ги HiPP органските домати и органски крушки.