Skip to main content

Италија

Италија се протега на југ од Европа и поради нејзиниот облик во вид на чизма, лесно е препознатлива на картата. Поделена е на две зони: Алпски регион со влажна клима, каде што често има обилни дождови на пролет и есен, благи зими и топли лета. Во споредба со овој регион, јужна Италија вклучувајќи ја Сардинија и Сицилија и помалите Медитерански острови, се карактеризираат со медитеранска сува летна клима. Повеќе од 50 проценти од земјата е земјоделска, главно во низините на реката По. HiPP од Италија ги добива своите HiPP органски домати, HiPP органски праски и HiPP органски круши.