Skip to main content

Мексико

Мексико се протега од југот Северна Америка до северот на Централна Америка. Повеќе од половина од земјата лежи на 1500 метри надморска височина. Поради големината и различната надморска височина климата варира во различните региони. На север е суптропска со суви и топли лета и благи зими. На југ од друга страна, е влажно и топло во текот на целата година. Тука HiPP најде идеални услови за одгледување својот органски ориз.