Skip to main content

Шведска

Шведска се протега на север од Европа зафаќајќи го најисточниот дел на Скандинавскиот полуостров. Планинскиот гребен на Скандите ја означува северната и централната граница со Норвешка. Кон Исток пејзажот станува порамен и планините преминуваат во ридови кои завршуваат со бројни фјордови на заливот на Бетанија. На југ од Високиот релјеф има бројни езера во централната Шведска низина. На југ од земјата се наоѓаат повеќе ридови кои се поврзуваат со оваа езерска област. Поради тоа што Шведска има издолжена форма од север кон југ, има големи температурни разлики низ земјата. Главно Шведска е под влијание на континентална клима која некогаш може да биде малку поморска на југот на земјата. Во текот на топлиот и сув летен период, температурите може да се искачат до 30 степени додека во зима паѓаат до минус 40 степени. Географски гледано, обработливиот дел на земјата е само 7%. Фармите се лоцирани на југ од земјата и во низините на Централна Шведска. Климата во овие области е погодна за одгледување на компири, шеќерна трска и зрнести култури. Тука има идеални услови за одгледување на органскиот овес на HiPP.