Добитници

Мото: Мојата Нова година

Им честитаме на добитниците на фото натпреварот и Ви благодариме за убавите слики!

Filip

Filip.

Radosti za nashata prva nova godina

Ana Marija

Rasteme so Hipp

Matej