Skip to main content

Полска

Полска се протега на исток од Централна Европа и се состои главно од низини. Во централниот дел има многу езера од леденото време. На југ исто така има висини и планини. Од климатска гледна точка, Полска е преодна зона : во Централна Европа има езерска клима, а во  Источна Европа  континентална.  Поради географската положба, температурните разлики од летото до зимата се зголемуваат од запад кон исток, додека врнежите намалуваат. Климата и локацијата ја прават Полска одлично место за одгледување на органските јагоди на HiPP, органските HiPP компири и HiPP органските тикви. Настрана од земјоделските области, во Полска има преку 600 конзерваторски области и 15 национални паркови. Тука бројни видови на животни како елени и диви свињи живеат во своите природни живеалишта.