Добитници на подароци од промотивната акција - HiPP и Жито Маркети ја наградуваат Вашата лојалност!!!

Почитувани потрошувачи и пријатели,
Во прилог се добитниците на подароци во врска со промотивната акција HiPP и Жито Маркети ја наградуваат Вашата лојалност!!!
Добитниците ќе бидат контактирани од страна на Жито маркет како имател на податоците од Клуб Картичките, за начинот и времето за подигнување на наградите.

Име и Презиме

бр.клуб картичка

подарок

МАРА ТОДОРОВСКА

68039309

седиште

АНТИЦА ЃОРГИЕВА

68030381

трицикл

МАРТИН МИТЕВ

68102975

МАГДАЛЕНА МЛАДЕНОВСКА

68004570

ДУШКА ГЕОРГИЕВСКА

68028482

проодувалка

ЛИЉАНА АЦЕВСКА

68023733

ДАНИЕЛ ИЛКОСКИ

68097524

ГОРДАНА ГРГИЌ

68050837

коцка

СНЕЖАНА СТАНКОВСКА

68084123

ДЕСАНКА БОЖИНОСКА

68017471

ЕЛИСА ЏЕМАИЛИ

68082082

ЕЛЕНА НИКОЛОВА

68066371

ЕЛИЦА ДУЛГЕРОВА

68041831

пакет производи

УМИАН ИМЕРИ

68082602

МУХАМЕД ХАЏИ-ПАЗИ

68017518

МИРА ДИМИТРИОСКА

68100696

БИСЕРА ДИЛБЕРОВСКА

68027275

ЈАСМИНА ВЕЉАНОВСКА

68046006

СОЊА МИХАИЛОСКА

68015811

ИСМЕТ ЗЕКИРИ

68002648

МИРОСЛАВ ДИМОСКИ

68064543

ВЕСНА НАУМЧЕВСКА

68053394

СЛАВИЦА ПАВЛОВСКА

68023165

ЈУЛИЈАНА СИДОРОВСКА

68032371

ВИОЛЕТА РАФЕСКА

68082770

ДАРКО ИЛИЕВСКИ

68090254

АНДРИЈАНА СТОЈЧЕВСКА СПАСОВСКА

68075141

АМИДЕ ПАЈАЗИТОВСКА

68070859

МИЛЧО ЦВЕТКОВСКИ

68007341

ЈОРДАН ДРАГАНОВСКИ

68026376

ЖАКЛИНА СПАСОВА

68023892

САШО  СПИРКОСКИ

68004009