HiPP и Zegin ви подаруваат

Со купување на HiPP производи* и приложување на Зегин картичка, во периодот од 01.07-31.07.2021, секој потрошувач станува потенцијален добитник. Најлојалните регистрирани корисници кои во промотивниот период оствариле најголема куповна вредност од HiPP производите ќе добијат вредни подароци. Добитниците ќе бидат јавно објавени на 07.08.2021 на социјалните медиуми на HiPP Македонија и Зегин. Листата на добитници ќе го содржи само бројот на картичката.

*Внимание: HiPP млечните формули не учествуваат во акцијата

Добитници