HiPP и Жито Маркети ја наградуваат Вашата лојалност!!!

Купувајте HiPP производи во Жито Маркети, приложете ја вашата клуб картичка и станете потенцијален добитник на вредни подароци.

Подароци ќе добијат 32-ца најлојални потрошувачи со највисока куповна вредност на било кои производи од асортиманот на HiPP.*

Активноста трае од 20.07 – 25.08.2020 година. Добитниците ќе бидат објавени јавно на 28.08.2020 година на hipp.mk, како и на Facebook страниците на HiPP и Жито Маркети.