HiPP и Ramstore ви подаруваат

Купувајте HiPP производи во Ramstore маркетите, приложете ја вашата Рамстор Клуб картичка и станете потенцијален добитник на вредни подароци.

Подароци ќе добијат 34 најлојални потрошувачи со највисока куповна вредност на кои било производи од асортиманот на HiPP*.

Акцијата ќе трае од 06.05 – 26.05.2021 година. Добитниците ќе бидат објавени јавно на 01.06.2021 година на Facebook и веб страниците на HiPP и Ramstore маркети. Листата на добитници ќе го содржи само бројот на картичката. 

*Внимание: HiPP млечните формули не учествуваат во акцијата

 

Добитници
ХРАНИЛКА
3890030010006790
ПРООДУВАЛКА
3890030010198506
3890030010380097
3890030010045607
ДЕТСКИ КУФЕР
3890030010404744
3890030010161397
3890030010401413
3890030010141853
3890030010157537
3890030010341048
ЕДУКАТИВНА МАСИЧКА
3890030010022699
3890030010279506
3890030010148065
3890030010113632
ПАКЕТ ПРОИЗВОДИ
3890030010326616
3890030010205572
3890030010049316
3890030010104512
3890030010021961
3890030010281388
3890030010313401
3890030010328475
3890030010210952
3890030010358875
3890030010408498
3890030010309456
3890030010334852
3890030010300733
3890030010381948
3890030010000189
3890030010180348
3890030010309898
3890030010027530
3890030010350882