HiPP и Ramstore ви подаруваат

Со купување на HiPP производи* и приложување на Рамстор Клуб картичката, секој потрошувач станува потенцијален добитник. Најлојалните регистрирани корисници кои во промотивниот период оствариле најголема куповна вредност од HiPP производите ќе добијат вредни подароци. Добитниците ќе бидат јавно објавени на 12.06.2024 година на Facebook и веб страниците на Рамстор и HiPP. Листата на добитници ќе го содржи само бројот на картичката.

ЗАБЕЛЕШКА: Првиот купувач со најголема куповна вредност добива возило на батерии, следните двајца добиваат детско седиште за во кола, четвртиот добитник добива баланс бајк и следните дваесет HiPP пакет производи. Исплатата на персонален данок на доход на добитникот на првата награда паѓа на товар на организаторите, а добитникот се обврзува да ги достави потребните лични податоци за даночни цели.

*Внимание: HiPP млечните формули не учествуваат во акцијата

Добитници

ВОЗИЛО НА БАТЕРИИ
3890030010252533
ДЕТСКО СЕДИШТЕ ЗА ВО АВТОМОБИЛ
3890030010281566
3890030010320572
БАЛАНСИРАЧКИ ВЕЛОСИПЕД
3890030010207596
HIPP ПАКЕТ ПРОИЗВОДИ
3890030010449241
3890030010300282
3890030010038625
3890030010057799
3890030010168843
3890030010052828
3890030010350033
3890030010334910
3890030010093003
3890030010109328
3890030010231885
3890030010341048
3890030010280396
3890030010013432
3890030010401857
3890030010371533
3890030010451399
3890030010264368
3890030010410789
3890030010279578